"Ingin meningkatkan traffic pengunjung dan popularity web anda secara cepat dan tak terbatas...? ...Serahkan pada saya..., Saya akan melakukannya untuk anda GRATIS...! ...Klik disini-1 dan disini-2"

Minggu, 29 Maret 2009

Beberapa Denah Pemakaman Baqi' di Madinah


Makam Uthman


Denah Pertama


Denah Kedua


Denah Ketiga


Denah Keempat


Denah Kelima


Denah keenam


Ket Denah Makam Baqi :

A. Ahlu Bayt.

1. Fatimah bint Muhammad
2. Hassan ibn Ali ibn Abu Talib
3. Zain Abidin ibn Hussain ibn Ali
4. Muhammad Baaqir ibn Zainul Abidin
5. Jafar as-Sadiq ibn Muhammad Baaqir
6. Abbas ibn Abdul Muttalib

B. "Putri" Rasulullah

1. Zaynab
2. Umm Kulthoom
3. Ruqaya

C. Isteri Rasulullah

1. Aishah bint Abu Bakr
2. Saffiyah bint Huyuy ibn Akhtab
3. Umm Habibah Ramla bint Abu Sufyan
4. Hafsa bint Umar al-Khattab
5. Sauda bintZama al-Amiria
6. Zaynab bint Khuzaymah
7. Zaynab bint Jahsh
8. Umm Salamah bint Abu Umama
9. Juwayriya bint al-Harith

D. 1. Aqeel ibn Abi Talib
2. Abdullah ibn Jafar AtTayar

E. Uthman ibn Affan

F. 1. Imam Malik (sebelah kiri dari gurunya)
2. Nafi', pembantu Abdullah ibn Umar

G. 1. Ibrahim ibn Muhammad
2. Abdur Rahman ibn Auf
3. Saad ibn Zarara
4. Uthman ibn Math'un
5. Saad ibn Abu Waqaas
6. Khunais ibn Hudhafa al-Sahmi
7. Abdullah ibn Mas'ud
(Beberapa riwayat menyebutkan Fatimah bint Assad, Ibu Imam Ali ibn Abu Talib dimakamkan di sini, namun beberapa juga menyebutkan di J, WaAllah a'lam)

H. Shuhada Hurrah

I. Halimah as-Sa'diyah, Pengasuh Rasulullah saw.

J. 1. Saad ibn Maath al-Ansari
2. Fatimah bint Assad.

K. Abi Said al-Khudri

L. Paman Rasulullah.

1. Safiyah bint Abdul Muttalib
2. Atika, SaudaranyaDenah Ketujuh


Ket Denah Makam Baqi :

Area Pink. Pusat pendataan dan pemandian jenazah.

Titik Merah/Red. Makam Ahlu Bayt Rasulullah SallAllahu alaihi wasallam
Fatimah, Al-Abbas Ibn Abdel Muttalib, Al-Hasan Ibn Ali, Kepala Al-Hussein Ibn Ali (Menurut beberapa sumber), Zain Al-Abedeen Ibn Al-Hussein Ibn Ali, Muhammad Al-Baqir Ibn Zain Al-Abedeen, Jafar Assadiq Ibn Muhammad Al-Baqir and Ali Ibn Abi Talib (Menurut beberapa sumber putranya, Al-Hasan memindahkan jenazahnya ke Madina)

Titik Merah Muda/Pink. Makam putri Rasulullah SallAllahu alaihi wasallam
Um Kulthum, Ruqayah and Zainab.

Titik Ungu/Purple. Makam Istri Rasulullah SallAllahu alaihi wasallam
Aisha Bint Assiddiq, Sawda Bint Zama, Hafsa Bint Umar, Zaynab Bint Khuzayma, Um Salama Bint Abi Umayya, Juwayriya Bint Al-Harith, Um-Habiba Ramla Bint Abi Sufyan, Safeya Bint Huyay Ibn Akhtab and Zaynab Bint Jahsh.

Titik Biru Gelap/Dark blue. Makam Aqil Ibn Ibi Talib, Abdullah Ibn Jafar Attayar and Abu Sufyan Ibn Al-Harith Ibn Abdulmuttalib.

Titik Biru?/Teal. Makam Anas Ibn Malik dan Imam Malik Ibn Anas dan Nafi (Guru Imam Malik).

Titik Biru Cerah/Light blue. Makam Uthman Ibn Mazoun, Golongan Muhajirin yang pertama kali di makamkan di Baqi. meninggal bulan Sya'ban tahun ketiga hijriyah, dan Abdel Rahman Ibn Awf, Saad Ibn Abi Waqqas, Khunais Ibn Huzafa Assahmi and Fatima Bint Asad (the mother of Ali Ibn Abi Talib).

Titik Hijau/Green. Makam Ibrahim, putra Rasulullah SallAllahu alaihi wasallam

Titik Kuning/Yellow. Makam Syuhada' "Al-Harra" yang mempertahankan Madinah dari serangan Yazid bin Muawiyah.

Titik Oranye/Orange. Makam khalifah ketiga Uthman Ibn Affan, dulunya termasuk di luar makam Baqi, kemudian dimasukkan ke area Baqi pada masa kerajaan Umayyah. (Sejarah proses penguburan Uthman ini menarik untuk dipelajari)

Titik Merah Muda Cerah/Light pink. Makam Saad Ibn Muaz.

Titik Krem/Cream. Makam Abu Said Al-Khudry, di luar Baqi. Makam ini dimasukan ke area Baqi pada masa perluasan tahun 1385.

Titik Hitam dan Putih/White and black (bersebelahan). Makam Bibi Rasulullah SallAllahu alaihi wasallam, Safiya Bint Abdel Muttalib, Atika Bint Abdel Muttalib

Persegi Panjang Putih/Long white rectangle, dulu Masjid of Abi ibn Kaab, sekarang kantor.

Titik Hijau Limau/Lime green. Makam Ismail Ibn Jafar Assadiq (Dipindahkan pada tahun 1412 Hijriyah)

Denah Kedelapan

0 comments:

Posting Komentar