"Ingin meningkatkan traffic pengunjung dan popularity web anda secara cepat dan tak terbatas...? ...Serahkan pada saya..., Saya akan melakukannya untuk anda GRATIS...! ...Klik disini-1 dan disini-2"

Sabtu, 11 September 2010

Bertemu dengan Nabi Muhammad saw


Dapatkan kita mimpi bertemu, berbincang, bahkan melihat Nabi Muhammad saw dengan keadaan sadar, yang sudah wafat berabad-abad yang lalu?, Atau berkenankah Tuhan berbicara kepada kita, manusia ciptaan-Nya di dunia ini? Persoalan ini memang menimbulkan keresahan bagi sebagian umat Islam. Bagi sebagian umat, terutama bagi yang pernah mengalaminya pasti mempercayai kejadian istimewa ini. Namun sebagian kecil umat Islam lainnya mungkin menganggap kejadian ini tidak mungkin terjadi dengan mengajukan beberapa alasan. Menurut mereka, tidak mungkin kita umat Islam zaman sekarang mengenal dan mengetahui wajah Nabi Muhammad saw yang sudah wafat berabad-abad yang lalu, jangan-jangan itu adalah Iblis atau anak buahnya yang menyamar sebagai lelaki berjubah di atas mata kaki, berjenggot dan bersurban dan mengaku sebagai Nabi Muhammad saw; kalau Nabi Muhammad saw yang sudah wafat masih dapat berhubungan dengan dunia ini, kenapa Nabi saw tidak menemui para sahabatnya dan melerai ketika terjadi fitnah kubro, misalnya antara Ali dan Aisyah dan Muawiyah. Bagi mereka yang tidak mempercayai hal ini orang yang sudah mati tidak ada urusan lagi baginya dalam masalah-masalah keduniaan, dan banyak lagi alasan lainnya.

Bagi umat yang mempercayai peristiwa istimewa ini, mereka tidak mempunyai dalil kecuali dari al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Banyak dalil-dalil nas yang menjadi pijakan peristiwa ini.
Surat al-Baqarah ayat 154 : "Janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah (bahwa mereka itu) mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup tetapi kamu tidak menyadarinya".
Nabi saw bersabda : “Barang siapa melihatku dalam keadaan mimpi, maka ia akan melihatku di dalam keadaan sadar. Dan setan tidak bisa menyerupai wajahku". Ada beberapa hadis lainnya dengan berbagai redaksi yang berbeda.
Nabi saw bersabda: “ Para Nabi itu hidup di dalam kubur, mereka (melaksanakan) shalat (beribadah).”
Nabi saw bersabda: “Aku melihat Musa pada malam Isra' di sebuah tempat pasir merah bertumpuk. Dia sedang berdiri melaksanakan shalat di dalam kuburnya.” Dan banyak riwayat lainnya.

Bagaimana pendapat ulama tentang hadis mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad saw, terutama masalah bertemu dengan beliau saw dalam keadaan sadar, berikut copy paste dari berbagai sumber (kebanyakan dari bahasa Malaysia):

Imam As-Suyuti mengatakan (At-Tanwir) : “Telah banyak yang mempersoalkan mengenai sebahagian ahli rabbani yang melihat Nabi s.a.w. secara yaqazah ini. Adapun suatu golongan yang mengingkarinya pada zaman ini merupakan mereka yang tidak mempunyai latar belakang ilmu (yang cukup dalam bidang agama), sehingga menyebabkan mereka mengingkarinya dan berasa pelik mengenainya sehingga mendakwa bahawa ianya mustahil. Kini saya mengarang penulisan ini mengenai perbahasan tersebut yang dinamakan sebagai “Tanwir Al-Halak fi Imkan Ru’yatu An-Nabi wa Al-Malak (Pencerahan dari Kegelapan tentang Kemungkinan Ru'yah Nabi dan Malaikat”.

Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki mengatakan bahawa: “Adapun bagi pihak yang mentakwilkannya sebagai melihat Nabi s.a.w. secara yaqazah di akhirat, maka jawapan para ulama’ terhadap mereka: Sesungguhnya di akhirat, setiap orang yang beriman akan melihat Baginda s.a.w. samada yang pernah mimpi berjumpanya di dunia mahupun yang tidak pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi s.a.w, seperti yang dijelaskan dalam banyak hadis-hadis sahih yang lain”
Hal ini menyebabkan, tiada pengkhususan antara mereka yang pernah melihat Nabi s.a.w. di dalam mimpi mahupun tidak, sedangkan di dalam hadis tersebut menceritakan tentang pengkhususan terhadap mereka yang pernah bermimpi bertemu Nabi s.a.w. dengan mereka yang tidak pernah bermimpi berjumpa Nabi s.a.w., iaitu: “… dia akan melihatku secara yaqazah …”

Dr. Ali Jum’ah (Mufti Mesir) menegaskan bahwa (Al-Bayan): “Sesungguhnya, melihat Nabi s.a.w. secara jaga bukanlah sesuatu yang berkaitan dengan masalah syariat, yang mana boleh diambil darinya sesuatu penambahan syariat agama yang baru, atau mengurangkannya. Tetapi, ianya merupakan sesuatu perkara yang berkaitan dengan realiti yang berlaku, di mana, orang yang mendakwa mengenainya bertanggungjawab dalam apa yang didakwanya (kalau benar, maka tidak mengapa, tetapi kalau ia suatu pendustaan, berarti dia telah mendustai Rasulullah s.a.w.). Ianya termasuk dalam perkara-perkara khabar gembira, dan kemuliaan dari Allah s.w.t.. Sebenarnya, penglihatan secara yaqazah tersebut tidak pula menafikan bahawa Nabi s.a.w. telahpun wafat, dan tidak pula membawa kepada orang yang melihat Baginda s.a.w. (secara yaqazah) tersebut sebagai sahabat, dan tidak membawa sebarang hukum dalam agama sekalipun.
“Perkara ini juga tidak mustahil dari sudut akal, dan juga tidak tertolak dari sudut agama. Ini kerana ianya berdasarkan nas Nabawi (seperti dalam sahih Al-Bukhari yang disebutkan pada perbahasan sebelum ini).”

Ibnu Hajar Al-Haitami (al-Fatawa al-Haditsiyah) berkata: “ Sekelompok ulama mengingkari hal itu dan sebagian yang lain menyatakan mungkin terjadi, dan inilah pendapat yang benar. Telah diberitakan mengenai hal itu oleh orang yang tidak pernah dituduh melakukan kesalahan (yakni orang yang bersih)_ dari golongan orang-orang sholeh. Bahkan tersimpulkan dari hadist Imam Bukhori : Siapa yang melihatku di dalam mimpi dia akan melihatku pada saat jaga” yakni dengan mata kepalanya. Dan dikatakan maknanya adalah dengan mata hatinya. Dan kemungkinan penafsiran dengan hari kiamat kiranya terlampau jauh dari kata “ pada saat jaga”. Hal itu dengan alasan tidak logis jika kalimat itu diartikan secara sempit (takhshish) dengan perjumpaan pada hari kiamat. Sebab seluruh umatnya akan melihat Beliau pada hari kiamat, baik orang yang pernah melihat Beliau di dalam mimpi maupun yang belum pernah."
"Dalam uraian Ibnu Abi Jumrah terhadap hadist-hadist pilihan dari shahih Bukhori Muslim yang menguatkan tetapnya hadist tersebut dalam makna pada umumnya, bahwa perkara melihat Beliau Saw dalam keadaan terjaga ini bisa terjadi setelah kematiannya, untuk orang yang memenuhi kelayakan dengan mengikuti Sunnah (yakni pengikut sejati Sunnah) dan selainnya. Dan dia berkata, “ Siapa yang mengklaim makna khusus tanpa ada pengkhususan dari Nabi Saw, maka dia telah bersikap semena. Orang yang mengingkari hal itu berarti telah mengingkari kebenaran sabda Rasulullah Saw dan tidak meyakini kuasa Sang Maha Kuasa. Ia juga telah mengingkari karomah para wali yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil Sunnah yang jelas”.

Syeikh Yusuf an-Nabhani (wafat 1350H) dalam kitabnya Sa'adah ad-Daraini menuliskan: "Hadis ini memberi khabar gembira kepada umatnya, yang telah berpeluang bermimpi Rasulullah s.a.w yang pasti akan melihatnya pula dalam keadaan jaga (yaqazhah) walaupun hampir nak mati, Insya Allah. Bahawa majoriti orang-orang soleh dari salaf dan khalaf, mereka pernah bersua Nabi s.a.w dalam jaga. Mereka bertanya sesuatu maka Rasulullah saw. menjawab, ternyatalah apa yang dijawab seperti yang pernah disabdakan, sama sahaja"

Syaikh Ibn Al-Haj mengatakan (Al-Madkhal, jilid 3): “Sebahagian orang mendakwa melihat Nabi s.a.w. secara yaqazah, sedangkan ia merupakan satu perbahasan yang sempit untuk diperbahaskan (sukar untuk diperbahaskan). Amat sedikitlah dari kalangan mereka yang mengalaminya, kecuali terhadap mereka yang amat mulia di zaman ini. Walaubagaimanapun, kami tidak mengingkari sesiapa yang mengaku pernah mengalaminya, dari kalangan orang-orang yang mulia yang dipelihara oleh Allah s.w.t. zahir dan batin mereka.”

Imam An-Nafrawi berkata (Al-Fawakih Ad-Diwani) “Diharuskan (dibolehkan) seseorang berjumpa atau melihat Nabi s.a.w. secara yaqazah atau secara mimpi, menurut kesepakatan para huffaz (ahli hadis). Mereka cuma berselisih tentang adakah orang yang melihat tubuh Nabi s.a.w. itu dalam bentuk sebenar, secara hakiki atau dalam bentuk contoh (gambaran) sahaja? Sebahagian ulama’ berpegang dengan pendapat pertama (di mana seseorang yang bertemu dengan Nabi s.a.w. secara yaqazah melihat tubuh Baginda s.a.w. secara hakiki). Sebahagian ulama’ pula berpegang dengan pendapat yang kedua (iaitu: melihat Nabi s.a.w. secara yaqazah dalam bentuk imej, gambaran seperti pantulan di cermin dan sebagainya, Wallahu a’lam), di antara mereka (yang berpegang dengan pendapat kedua adalah): Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qarafi, Imam Al-Yafi’e dan sebagainya.
“Golongan yang berpegang dengan pendapat yang pertama berhujah bahawa: Nabi Muhammad s.a.w. umpama cahaya hidayah dan mentari keilmuan, boleh dilihat dari jauh seperti orang boleh melihat matahari dan cahaya dari jauh. Tubuh Baginda s.a.w. tidak meninggalkan kubur, tetapi seseorang yang melihat Nabi s.a.w. secara yaqazah dibuka oleh Allah s.w.t. hijab (jarak) antaranya dengan Rasulullah s.a.w. lantaran itu, dia dapat melihat Rasulullah s.a.w. samada dia berada di timur mahupun barat.
“Ada juga yang berpendapat, seseorang melihat Nabi s.a.w. secara yaqazah dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, kerana boleh jadi juga, orang yang buta juga diberi anugerah melihat Baginda s.a.w. secara jaga, dengan mata hatinya.
“Ibn Abi Hamzah dan sebahagian daripada mereka (para ulama’) menceritakan bahawa mereka pernah melihat Nabi s.a.w. secara jaga…”


Para nabi, guru sufi, syuhada, ulama yang sudah meninggal terkadang menemui sebagian keluarga, murid, sahabat maupun orang lain dengan maksud-maksud tertentu, bahkan Tuhan sendiripun bisa jadi menemui hamba-Nya di dunia ini. Peristiwa yang menunjukkan masih adanya hubungan antara dunia ruh dengan alam nyata ini banyak diceritakan dalam riwayat-riwayat. Ingat, dalam isra mi'raj Nabi Muhammad saw berjumpa dengan ruh-ruh para nabi, bahkan umat Islam mungkin berhutang pada ruh Nabi Musa as karena beliaulah yang 'menasihati' Nabi Muhammad saw untuk meringankan ibadah salat bagi umatnya. Atau kisah nyata saat umat agama lain hendak mencuri jasad Nabi Muhammad saw, beliau tidak diam saja seolah-olah ngendiko: "Curi saja jasadku, toh, aku sudah tidak berhubungan lagi dengan dunia materi ini", tapi nyatanya beliau saw malah masuk dalam mimpi seorang pemimpin Islam dan menyuruhnya untuk menyelamatkan dirinya dan gagallah peristiwa yang hampir memalukan seluruh umat Islam itu. Atau kisah Nabi saw yang berbicara lama berdua dengan Ali sampai membuat jenuh para sahabat lainnya. Ketika Nabi saw ditanya, "Kenapa bicaranya lama sekali, ya Rasulullah?" Nabi saw menjawab "Bukan aku yang berbicara dengan Ali tapi Tuhan-lah yang berbicara dengannya". Banyak riwayat-riwayat sahih lain yang bisa anda cari di berbagai kitab.


Jika ruh orang meninggal masih ada hubungannya dengan dunia nyata ini, dan bahkan mereka dapat membantu manusia yang masih hidup, kenapa ruh Nabi saw tidak menemui para sahabatnya dan melerai ketika terjadi pertikaian, misalnya antara Ali dan Aisyah, Thalhah, Zubair dan Muawiyah, dan banyak peristiwa lainnya. Mengenai ini, Tuhan telah memberitahukan pada semua manusia di dunia bahwa Dia swt telah memberikan kebebasan berpikir dan memilih di antara dua pilihan, baik atau jahat. Toh, persoalan perang antar sahabat tersebut sudah begitu jelas mana yang benar dan mana yang salah, bahkan Nabi saw sendiri sudah mewanti-wanti beberapa aktor/aktris utama fitnah tersebut. Dalam perang Jamal, bukankah Aisyah sudah diperingatkan oleh istri-istri Nabi saw lain untuk tetap tinggal di rumah sesuai perintah Allah dan nabi-Nya (QS al-Ahzab: 33), bukankah Thalhah dan Zubair telah menyesal dan mengundurkan diri dari perang begitu ia diingatkan dan dinasihati oleh Ali tentang ramalan sabda Nabi saw sebelum perang dimulai. Sedangkan dalam perang Shiffin, bukankah Nabi saw telah bersabda bahwa Ammar akan mati terbunuh oleh kelompok pendurhaka dan jelas bahwa kelompok yang membunuh Amar adalah kelompok Muawiyah; bukankah Uwais al-Qarni, yang disabda Nabi sebagai tabiin terbaik termasuk yang dijanjikan Nabi akan bergabung dalam barisan Ali. Sebenarnya tanda-tanda kebenaran berpihak pada siapa sudah bisa ditebak bahkan sebelum fitnah terjadi jika para sahabat tidak berpolitik demi keduniawian dan kedengkian semata. Jadi, jika umat Islam ingin semua persoalan diselesaikan lagi melalui petunjuk Nabi saw, ya, jangan hidup di dunia ini. Dunia ini tempat tinggal kita untuk memilih amal baik dan buruk yang sudah dijelaskan dalam syariat Islam.


Jelaslah bahwa bertemu, berbincang, curhat dengan Nabi saw baik dalam mimpi atau saat sadar, bahkan berbicara dengan Tuhan pun bukanlah hal yang mustahil bagi manusia di dunia ini. Semua itu bisa terjadi dengan perkenan Tuhan dan atau usaha manusia itu sendiri. Pada diri manusia sebetulnya tergabung dua alam sekaligus: alam nasut yaitu dunia material ini dan alam malakut, yang di dalamnya mencakup ruh-ruh manusia. Semua manusia ditarik oleh kedua alam tersebut sekaligus. Kenapa seseorang yang bermimpi bertemu dengan Nabi saw merasa yakin bahwa beliau adalah Nabi Muhammad saw, bukan setan yang menyaru sebagai hamba berjubah di atas mata kaki? hal ini sedikitnya dapat dijelaskan di dalam alam malakut. Di alam malakut ruh kita bergabung dengan ruh-ruh lain yang sejalan dengan kita. Jika kita berusaha selalu mendekat dan berlari menyambut Tuhan maka ruh kita akan bersama-sama dalam kelompok ruh para nabi, sufi, syuhada dan para kekasih Tuhan. Dan sebaliknya, ruh kita akan berkumpul dengan Iblis, setan, dan para pendurhaka lainnya jika kita melarikan diri menjauh dari Tuhan. Nah, saat ruh kita bergabung dengan kelompok yang benar, boleh jadi ruh kita dikenalkan atau bahkan berkenalan langsung dengan ruh Nabi Muhammad saw dan tatkala ketika kita bermimpi bertemu atau ditemui oleh Nabi saw maka dengan yakin kita mengenal beliau sebagai Nabi Muhammad saw.


Mimpi bertemu dengan Nabi saw mengandung banyak hikmah, mulai dari hal-hal kecil sampai masalah besar. Semua manusia baik yang jahat maupun baik, muslim atau non-muslim memiliki kesempatan bermimpi ditemui oleh Nabi Muhammad saw, jika Tuhan berkenan, lebih-lebih sebagian kecil umat Islam yang berusaha mendekat dan terus mendekat untuk berjumpa dengan Muhammad saw. Dalam mimpi bertemu Nabi saw bisa jadi seseorang memperoleh nasihat secara khusus, perintah amal-amal kebajikan, pengajaran spiritual, bahkan hukuman di dunia pun bisa dihantarkan melalui mimpi bertemu dengan Nabi saw (naudzubiLlah min dzalik). Ibnu Rabbah berkata: Aku pernah bertemu dengan seorang buta yang ikut menyaksikan pembantaian terhadap Al-Husain as, cucu Nabi Muhammad saw. Kepadanya aku bertanya perihal penyebab kebutaannya. Dia menjawab, "Aku menyaksikan pembantaian itu dari dekat. Bahkan aku termasuk salah satu dari kesepuluh orang tersebut. Hanya saja aku tidak ikut andil memukul atau melempar sesuatu kepada Al-Husain. Setelah beliau terbunuh, aku pulang ke rumahku, lalu melaksanakan salat Isya' dan kemudian tidur. Tiba-tiba aku melihat ada seorang yang datang kepadaku dan mengatakan, "Jawablah pertanyaan Rasulullah!" Kukatakan, "Ada apa sehingga aku mesti pergi menemui beliau ?" Tanpa menjawab, ia memegangku dengan erat dan menyeretku. Aku melihat Nabi saw. duduk di padang sahara. Kegelisahan tampak jelas pada raut wajahnya. Beliau bertopang dagu pada kedua tangannya. Sebuah senjata kecil ada di tangan beliau. Di sebelah Rasulullah saw., kulihat ada seorang malaikat yang berdiri tegak dengan menghunus pedang yang terbuat dari api. Sembilan orang temanku telah lebih dahulu tewas di tangannya. Setiap ia memukulkan pedangnya, api segera tersembur darinya dan memanggang tubuh mereka. Aku mendekat ke tempat beliau berada dan bersimpuh di hadapannya. Aku sapa beliau, "Assalamu 'alaika, ya Rasulullah." Tak kudengar jawaban beliau. Lama beliau berdiam diri. Kemudian sambil mengangkat wajahnya, beliau bersabda, "Hai musuh Allah, kau telah menginjak-injak kehormatanku, membantai keluargaku dan tidak mengindahkan hakku sama sekali. Bukankah demikian?" Jawabku, "Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak ikut andil dalam memukulkan pedang, menusukkan tombak atau melemparkan anak panah sama sekali." "Benar," jawab beliau. "Tapi bukankah kau telah ikut dalam menambah jumlah mereka? Mendekatlah kemari!" Aku mendekat. Beliau menunjukkan kepadaku sebuah bejana yang dipenuhi darah seraya bersabda, "Ini adalah darah cucu kesayanganku Al-Husain." Lalu beliau memoles mataku dengan darah itu. Ketika terjaga dari tidurku, mataku menjadi buta sampai sekarang."


Bagaimana kita menyikapi perintah Nabi saw jika dalam mimpi tersebut Nabi saw memerintahkan kita berbuat sesuatu. Jawabnya mudah, ikuti saja perintah tersebut yang boleh jadi itu titah Tuhan melalui nabinya, betapapun anehnya perintah tersebut. Jika anda merasa ragu akan mimpi tersebut, coba hiraukan mimpi tersebut, beristighfar dan mendekatlah pada Tuhan dan lihat apa mimpi tersebut akan datang lagi. Jika mimpi tersebut datang lagi bahkan beberapa kali laksanakan segera perintah mimpi tersebut. Seaneh-aneh perintah Nabi saw atau perintah Tuhan swt melalui nabinya pasti ada maksud tersembunyi di dalamnya. Contoh ekstrimnya, bukankah Nabi Nuh as diperintahkan membuat kapal di atas sebuah gunung; bukankah Nabi Ibrahim as diperintahkan menelantarkan istri dan putranya Ismail di tanah Haram, bahkan Nabi Ibrahim as disuruh menyembelih putra kesayangannya, Ismail as; Bukankah ada hamba Tuhan yang diperintahkan Tuhan untuk merusak kapal, membunuh seorang anak kecil, memperbaiki rumah tanpa imbalan apapun; Bukankah Imam Husayn as, cucu Nabi Muhammad diperintahkan untuk tetap pergi ke Kufah (mendatangi tempat kematiannya sendiri) meski banyak nasihat yang melarangnya pergi ke Kufah.
Namun, bukan berarti jika ada seseorang yang mengaku bertemu dengan Nabi saw dan memerintahkan sesuatu padanya, kita harus langsung percaya padanya, apalagi percaya pada orang yang mimpi bertemu dengan selain Nabi Muhammad saw atau makhluk-makhluk lain yang tidak terjamin keasliannya, seperti mimpi bertemu Jibril as, orang yang berwajahkan cahaya yang dianggap Nabi Muhammad saw dan sebagainya (mimpi model inilah yang kebanyakan memunculkan sekte-sekte menyimpang dalam Islam). Di sini, yang harus kita waspadai bukanlah persoalan mimpi bertemu nabi tersebut, tapi apakah orang yang mengaku mimpi bertemu Nabi saw tersebut jujur atau bohong atau bahkan tertipu untuk menyesatkan umat Islam. Karena Nabi saw sendiri sudah memperingatkan kita akan hal tersebut “… Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka ia sungguh telah melihatku. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai wajahku. Dan barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku maka bersiap-siaplah duduk di kursi panas neraka".

Semoga kita yang membutuhkan kasih sayang Tuhan ini diberi kesempatan bermimpi memandang sejenak wajah tersenyum Nabi Muhammad saw.


Wa Allahu a'lam

0 comments:

Posting Komentar